برق صنعتی

تاریخچه : در سال ۱۲۷۹ هجري شمسي يك موتور برق ۱۲ اسبي ۱۱۰ ولت از خارج از كشور خريداري و ادامه مطلب