تعمیرVRF

تاریخچه: VRFمخفف Variable Refrigerant Flow به معنای کنترل جریان مبرد می باشد و ایده آن بر اساس تکنولوژی اینورتر شکل ادامه مطلب

تعمیر موتورخانه

نرخ نامه  تاریخچه: اولین نمونه ی شناخته شده از سیستم آبی گرمایشی توسط جین سیمون بونمین  فرانسوی در سال   ۱۷۷۷ ادامه مطلب