اتصالی و قطعی برق

موارد کاربردی :

یکی از ایرادات عمده برق خانگی که به اتصالی در برق معروف است زمانی می باشد که فیوز به صورت ناگهانی قطع شده و هنگامی که فیوز را دوباره بالا می زنند بازهم قطع می شود.

اتصالی و قطعی برق - اتصالی برق - قطعی برق - تاسیسات برق

مهم ترین دلایل رخ دادن عیوب برقی موارد زیر است:

۱- خرابی فیوز

۲- اتصالی سیم ها

۳- ضعف خطوط سیم کشی و فرسودگی آن ها

۴- خرابی یک منبع مصرف کننده متصل به جریان

۵- سوختن سیم کشی

۶- دلایل دیگر

ابتدا باید مطمئن شوید که پریدن فیوز به دلیل اتصالی می باشد ، برای این کار فیوز مربوطه را از مدار خارج کرده و آن را تست کنید و از عمل کرد صحیح آن مطمئن شوید. اگر فیوز معیوب بود آن را با یک فیوز مشابه (هم آمپر) جایگزین کرده و دوباره آن را امتحان کنید شاید مشکل شما به دلیل خرابی فیوز بوده باشد.

تعمیرات و نگهداری:

۱- ابتدا از اینکه هیچ وسیله برقی به پریزها متصل نباشد اطمینان حاصل نموده چرا که شاید دوشاخه ی دستگاه یا خود دستگاهی که به پریزها وصل است ، دچار ایراد داخلی و مسبب بروز اتصالی در مدار مربوطه شده باشد. پس از این کار دوباره فیوز را چک کنید.

۲- کلید روشنایی ها را خاموش کرده ( معمولا کلیدها رو به بالا خاموش می باشند) و دوباره فیوز را بالا بزنید اگر فیوز بالا ماند اتصالی از طرف روشنایی ها می باشد.سرپیچ ها و لامپ ها را چک کنید و ببینید که کدام سرپیچ دچار اتصال شده است. گاهی سیم هایی که وارد یک سرپیچ می شود می توانند در داخل سرپیچ به یک دیگر برخورده کرده و باعث اتصالی شوند. سرپیچ مربوطه را تعویض کنید. همچنین دیواری ها را نیز چک کنید.در بسیاری از موارد مشاهده میشود که دو سیم برای انشعابات دیواری کشیده شده ولی روشنایی روی آنها نصب ننموده اند .آن دو سیم را چک کرده و از عدم اتصال آنها به یکدیگر مطمئن شوید.

۳- تمامی پریزهای خط مربوطه را چک کنید و ببینید که آیا پریزی دچار اتصالی نشده باشد. گاهی به مرور زمان سیم های داخل پریزها از پیچ هایشان جدا و به یکدیگر برخورد می کنند. پریزها را یک به یک چک کرده و از سیم بندی صحیح آنها مطمئن شوید .خط مربوطه را تا جعبه فیوز چک نمائید. اگر موارد فوق را به طور صحیح انجام دهید نقطه اتصالی را خواهید یافت.