اجاق گاز

زندگی های مدرن امروزی و تغییر سبک زندگی باعث شده تا امکانات زیادی در زمینه های مختلف در دسترس قرار گرفته و سبک زندگی ما تغییر یابد. اجاق گاز یکی از این امکانات می باشد ولی برای حفظ و نگهداری همین وسیله به ظاهر ساده نیز می بایست مواردی را مورد توجه قرار داد.
۱- از قراردادن سری شعله ها در جایی غیر از محل استاندارد تعریف شده خود یا بصورت ناصحیح خودداری نمائید.
۲- اجاق گازهای امروزی معمولاً از سیستم جرقه زن برخوردار می باشند، جهت جلوگیری از سوختن ترانس جرقه زن از فشردن بیش از ۱۰ ثانیه بصورت مداوم خودداری نمائید.
۳- در هنگام یخت و پز از سرریز شدن مواد غذایی بر روی اجاق گاز جلوگیری نمائید تا قطعات دستگاه دچار آسیب نگردند.


۴- در صورت ترک خوردن شیشه فر گاز، از روشن کردن فر خودداری نمائید.
۵- هر چند روز یکبار صفحه روی گاز و شعله پخش کن های آن را تمیز نمائید.
۶- همیشه از سرویسکار مجاز برای تعمیرات استفاده نمائید و از تعمیرات خودسرانه شدیداً خودداری کنید.
۷- از آتش برای تست نشتی اتصالات استفاده ننمائید.