جوشکاری

تاریخچه

قدیمی ترین نمونه استفاده از جوشکاری فلزات به عصر برنز بازمی گردد و مربوط به جعبه های کوچک و استوانه ای شکلی است که با فشار لبه ها به هم متصل شده اند و دیرین شناسان زمان ساخت آنها را هزاره سوم پیش از میلاد مسیح تخمین می زنند.

اما پیدایش جوشکاری به روش قوس الکتریکی به سال ۱۸۰۲ بازمی گردد، زمانی که دانشمندی روسی به نام واسیلی ولادیمیر پتروف پی برد که اگر دو تکه زغال چوب را به قطب های باتری بزرگی وصل نموده، آنها را به هم تماس داده و سپس کمی از هم جدا کنیم، قوسی میان دو تکه زغال پدید آمده، انتهای ذغال ها از شدت گرما سفید شده و نور خیره کننده ای گسیل می شود. هفت سال بعد فیزیک دان انگلیسی به نام دیوی آزمایش مذکور را انجام داد، پدیده توضیح داده شده را مشاهده و تایید نمود و پیشنهاد کرد که آن به احترام ولادیمیر پتروف، قوس ولتا نامیده شود.

سرانجام در سال ۱۸۸۱ یعنی حدود ۷۹ سال پس از کشف پتروف، شخصی به نام موسیان قوس کربنی را برای ذوب فلزات به کار برد. حدود ۵ سال پس از آن و در سال ۱۸۸۶ یک دانشمند روسی به نام برناندوز اختراع روشی را به ثبت رساند که به وسیله آن قادر بود تا یک قطعه فلزی را با الکترود ذغالی به صورت موضعی و با ایجاد قوس الکتریکی بین قطعه و الکترود ذوب نماید.

در سال ۱۸۹۱ دانشمند دیگر روسی بنام اسلاویانوف، روش الکترود ذوب شونده را اختراع نمود. او در این روش الکترود فلزی را جایگزین الکترود ذغالی کرد که همزمان علاوه بر ایجاد قوس وظیفه فلز پرکننده را نیز برعهده داشت.

در سال ۱۹۰۵ یک صنعتگر سوئدی به نام اسکار جلبرگ الکترود فلزی پوشش دار را اختراع نمود. این الکترود با فرو بردن سیم آهنی در ترکیب غلیظی از کربنات و سیلیکات و سپس خنک کردن آن تهیه می شد.

جوشکاری - آهنگری - ذوب آهن - جوش زیورآلات - الکترود

موارد کاربردی

به اطرف خود بنگرید. انرژی ها، ساختمان ها، وسائط نقلیه، لوازم خانگی، زیورآلات و سایر موارد. در تولید و یا ساخت بسیاری از آنچه ملاحظه می کنید و یا از اثرات آنها بهره مند می شوید، یک یا چند فرایند جوشکاری به کار گرفته شده است. جوشکاری از روش های اصلی اتصال مواد فلزی و غیرفلزی است و مشکل بتوان دنیای کنونی را بدون آن تصور نمود. صنعت جوشکاری به عنوان یکی از صنایع پایه، نقشی موثر در پیشرفت‌های صنعتی داشته است.

در طول سال ها کیفیت و قابلیت اطمینان فرایندهای جوشکاری بهبود یافته و از یک هنر به یک علم تبدیل شده است. آن تنها روش اتصالی است که امکان کاربرد آن در همه جا، از اعماق اقیانوس تا فضای بیکران وجود دارد.