همکاری با ما

دانلود اپلیکیشن متخصصان 

در فاز نخست که در حقیقت فاز شروع به کار آمیار ۲۴ می باشد،از کلیه سرویسکاران و متخصصان در زمینه امورات ساختمانی و خودرو در شهر قم به عنوان جامعه هدف دعوت مینماییم

تا بااستفاده از فرم ثبت نام اولیه موجود در همین صفحه و یا با استفاده از ربات تلگرامی ما به آدرس Amyar24_bot@ نسبت به تکمیل اطلاعات خود اقدام نموده

و پس از انجام بررسی های لازم توسط کارشناسان ما و ارائه مدارک مورد نیاز نسبت به اخذ تاییدیه نهایی و شروع بکار اقدام نمایند.

بدیهی است با توجه به اینکه طبق برنامه ریزی های انجام شده ،در تلاشیم که هر چه سریعتر شهرهای دیگر کشور را نیز تحت پوشش قرار دهیم .

بدین منظور به دنبال جذب نمایندگی در سایر شهرها نیز بوده که فرم آنرا در همین صفحه مشاهده مینمایید.

بنابراین از کلیه متخصصان و سرویسکاران موجود در شهرهای دیگر نیز برای تکمیل فرم ثبت نام اولیه ، دعوت به عمل آورده تا پس از شروع بکار در آن شهر پیگیر نهایی نمودن مراحل کار شما باشیم.

ثبت نمایندگی 

جذب سرویسکار