کارواش

اهمیت کارواش

از گذشته تا به امروز، مالکان خودرو به شستشو و تمیز نمودن وسیله خود و درخشان و براق کردن ظاهر آن اهمیت زیادی می دهند. توجه به این امر ظاهر خودرو و محیط شهری را زیبا نموده و بر حفظ کیفیت بدنه و بخش های دیگر خودرو تاثیر گذار است. انباشت آلودگی ها می تواند به مرور زمان به رنگ بدنه خودرو آسیب زده و از ارزش آن بکاهد. بنابراین نیاز است تا مالکان خودرو، از تجهیزاتی مناسب و سریع برای شستشوی آن استفاده نمایند که در حین حال آسیبی به رنگ و بدنه وسیله وارد نکند.