آمیار24
75299
33+
بنر زیر رسته

پیش شماره های مناطق مختلف شهر قم

شاید بارها اتفاق افتاده باشد که بخواهید بدانید شماره تلفن ثابتی که مشاهده می‌کنید مربوط به کدام منطقه از شهر قم است. در ادامه پیش شماره های قم به همراه آدرس مراکز تلفن این شهر برای شما خوانندگان عزیز آورده شده.
توجه: پیش شماره کلیه شهرهای استان قم ۰۲۵ است.
 
مرکز مخابرات شماره صدوق
نشانی: بلوار شهید صدوقی
پیش‌شماره: ۳۷۲۳ - ۳۲۹۴ - ۳۲۹۰ - ۳۲۹۱ - ۳۲۹۲ - ۳۲۶۰ - ۳۲۶۱ - ۳۲۹۳

مرکز مخابرات شهید بهشتی
نشانی: خیابان امام خمینی - خ شهید بهشتی
پیش‌شماره: ۳۶۶۱ - ۳۶۶۲ - ۳۶۶۳ - ۳۶۷۰ - ۳۶۶۰ - ۳۶۶۴۹ - ۳۶۶۴۸ - ۳۶۷۰ - ۳۶۶۴۵

مرکز مخابرات ولیعصر
نشانی: بلوار جمهوری اسلامی
پیش‌شماره: ۳۲۸۸ - ۳۲۷۹ - ۳۲۷۸ -۳۲۹۹ -۳۲۸۹

تلفن نبوت / ۱۹ دی
نشانی: باجک ( ۱۹ دی )
پیش‌شماره: ۳۷۷۱ - ۳۷۷۵ - ۳۷۷۲ - ۳۷۶۰ - ۳۷۷۰ -۳۷۷۶۰ -۳۷۷۶۱ - ۳۷۷۶۲ - ۳۷۷۶۴ - ۳۷۷۶۳

مرکز مخابرات جمکران
نشانی: مسجد مقدس جمکران
پیش‌شماره: ۳۷۲۵

مرکز مخابرات توحید
نشانی: خیابان توحید - ابتدای خیابان طفلان حضرت مسلم
پیش‌شماره: ۳۸۸۲ - ۳۸۹۰ - ۳۸۸۱ - ۳۸۸۰

مرکز مخابرات عمار یاسر
نشانی: خیابان ارم مقابل ميدان آستانه 
پیش‌شماره: ۳۷۷۴ - ۳۷۸۳ - ۳۷۷۳- ۳۷۸۰ - ۳۷۸۴۰ - ۳۷۸۴۱ - ۳۷۸۴۲ - ۳۷۸۴۳ - ۳۷۸۴۴ - ۳۷۸۴۵- ۳۷۸۴۶ -۳۷۸۴۷  ۳۷۸۴۸

مرکز مخابرات فیض کاشانی
نشانی: میدان پلیس- بلوار طالقانی
پیش‌شماره: ۳۷۲۱ - ۳۷۲۳ - ۳۷۲۲ - ۳۷۲۰ - ۳۷۳۰

مرکز مخابرات مالک اشتر
نشانی: بلوار ۱۵ خرداد خ نوبهار 
پیش‌شماره: ۳۷۷۸ - ۳۷۷۷ - ۳۷۷۶۶ - ۳۷۷۶۷ - ۳۷۷۶۸ - ۳۷۷۶۹ - ۳۷۷۶۵

مرکز مخابرات پردیسان
نشانی: شهر پردیسان - بلوار علمدار
پیش‌شماره: ۳۲۸۰ - ۳۲۸۱ - ۳۲۵۰ - ۳۲۳۰ - ۳۲۳۱ - ۳۲۶۲

مرکز مخابراتی شاهد
نشانی: خ توحيد - شيخ آباد / بلوار شاهد غربی
پیش شماره: ۳۸۸۶ - ۳۸۸۷ - ۳۸۸۸ - ۳۸۷۰ - ۳۸۹۶

مرکز مخابراتی ابوذر
نشانی: خ ۴۵متری کشاورز / مهرآباد جنوبی-خ ۲۰ متری شمشیری
پیش‌شماره: ۳۸۸۴ - ۳۸۸۵ - ۳۸۶۴ - ۳۸۶۵ - ۳۸۷۴ - ۳۸۷۵ - ۳۸۶۰ - ۳۸۶۱ - ۳۸۶۲

مرکز مخابراتی علامه طباطبایی
نشانی: م آزادگان- بلوار عابدی
پیش‌شماره: ۳۶۶۵ - ۳۶۶۶ - ۳۶۵۶ - ۳۶۶۷ - ۳۶۵۷ - ۳۶۵۵

مرکز مخابراتی مهدیه
نشانی: شهرک مهدیه
پیش‌شماره: ۳۲۹۶

مرکز مخابراتی فرهنگیان
نشانی: باجک ۳ - فرهنگیان
پیش‌شماره: ۳۷۵۰

مرکز مخابراتی سلفچگان (منطقه ویژه)
نشانی: منطقه ویژه سلفچگان
پیش‌شماره: ۳۳۶۷۷ - ۳۳۶۷۶ - ۳۳۶۷۵ - ۳۳۶۷۴ - ۳۳۶۷۱ - ۳۳۶۶۳ - ۳۳۶۷۳ - ۳۳۶۷۰ - ۳۳۶۷۹ - ۳۳۶۷۸

مرکز مخابراتی زین الدین
نشانی: بنیاد - میدان جوان - خ ذوالفقار
پیش‌شماره: ۳۳۳۶ - ۳۲۷۰

مرکز مخابراتی قدس
نشانی: بلوار غدیر - بلوار خلیج فارس
پیش‌شماره: ۳۲۸۶ - ۳۲۸۵

مرکز مخابرات شکوهیه
 
نشانی: جاده اراک جمکران
پیش‌شماره: ۳۳۳۴ - ۳۳۳۳

مرکز مخابراتی معصومیه
نشانی: کنار گذر خداکرم
پیش شماره: ۳۶۶۴۴ - ۳۶۶۴۳ - ۳۶۶۴۲ - ۳۶۶۴۱ - ۳۶۶۴۷ - ۳۶۶۴۶ - ۳۶۶۴۶ - ۳۶۶۴۰
اشتراک گذاری مطلب
LinkedinLinkedinLinkedin

دیگر مطالب پیشنهادی آمیار

مشاهده مطالب بیشتر