جهت-از بین بردن خط و خش میز شیشه ای-آمیار24

از بین بردن خط و خش میز شیشه ای

آمیار24-تاریخ مطلب-از بین بردن خط و خش میز شیشه ای۱۳۹۸/۱۱/۰۱ سه‌شنبه
آمیار24-تعداد نمایش-از بین بردن خط و خش میز شیشه ای255 بازدید
آمیار24-پسندیده-از بین بردن خط و خش میز شیشه ای0+
از بین بردن خط و خش میز شیشه ای-آمیار24-مطلب

کشیدن اشیائی مانند ظرف‌های غذا یا وسایل آشپزی و انداختنن ظروف روی میز شیشه‌ای خط و خش به جا می‌گذارد. این خطوط ابتدا برجسته بوده و به مرور با تجمع گرد وغبار و جرم تیره می‌شوند. تمیز کردن آن‌ها موقت خواهد بود. با کثیف شدن مجدد، مشکل به قوت خود باقی می‌ماند

 

کشیدن اشیائی مانند ظرف‌های غذا یا وسایل آشپزی و انداختنن ظروف روی میز شیشه‌ای خط و خش به جا می‌گذارد. این خطوط ابتدا برجسته بوده و به مرور با تجمع گرد وغبار و جرم تیره می‌شوند. تمیز کردن آن‌ها موقت خواهد بود. با کثیف شدن مجدد، مشکل به قوت خود باقی می‌ماند

شیشه-از بین بردن خط و خش میز شیشه ای-آمیار24 

کشیدن اشیائی مانند ظرف‌های غذا یا وسایل آشپزی و انداختنن ظروف روی میز شیشه‌ای خط و خش به جا می‌گذارد. این خطوط ابتدا برجسته بوده و به مرور با تجمع گرد وغبار و جرم تیره می‌شوند. تمیز کردن آن‌ها موقت خواهد بودبا کثیف شدن مجدد، مشکل به قوت خود باقی می‌ماند.

 شیشه-از بین بردن خط و خش میز شیشه ای-آمیار24

وسایل مورد نیاز :
 دستمال نرم
 خمیر دندان سفیدکننده غیر ژله‌ای
 شیشه پاک‌کن

 

شیشه-از بین بردن خط و خش میز شیشه ای-آمیار24

طرز استفاده  :
-1 شیشه را با یک دستمال نرم تمیز کنید. با دستمال، جرم داخل خطوط را پاک کنید.

 

شیشه-از بین بردن خط و خش میز شیشه ای-آمیار24

-2 مقدار کمی خمیردندان سفیدکننده روی نوک انگشت خود بگذارید. برای هر یک از خطوط از خمیردندان استفاده کنید. بگذارید خمیر10 تا 15 دقیقه روی آن باقی بماند تا فرصت کافی برای نفوذ داخل خطوط را داشته باشد.

 شیشه-از بین بردن خط و خش میز شیشه ای-آمیار24


3 -یک پارچه نرم دور انگشت خود بپیچید. خمیردندان را به صورت دورانی و سریع دو یا سه دقیقه روی خط‌ها بمالید. 

شیشه-از بین بردن خط و خش میز شیشه ای-آمیار24

-4 به خطوط نگاه کنید. در صورت باقی ماندن، روی آن‌ها خمیردندان مالیده، مراحل را تکرار کنید. تمام خط‌ها را از میز شیشه‌ای محو کنید.

 
-5 از شیشه شور برای تمیز کردن سطح شیشه استفاده کنید. باقی‌مانده خمیردندان را با یک پارچه تمیز پاک کنید.

اشتراک گذاری
لوگو-آمیار24

چرا آمیار را انتخاب می کنید؟

این شرکت تاکنون 80 رسته کاری را با جذب 200 نیروی متخصص فعال نموده و به صورت مداوم و با رشد تعداد درخواست ها در حال جذب نیروها و افزایش رسته های کاری می باشد و اهداف بزرگی را در برنامه های زمانبندی شده خود دنبال می نماید