آمیار24
972
1+
بنر زیر رسته

از بین بردن خط روی میز شیشه ای

 

کشیدن اشیائی مانند ظرف‌های غذا یا وسایل آشپزی و انداختنن ظروف روی میز شیشه‌ای خط و خش به جا می‌گذارد. این خطوط ابتدا برجسته بوده و به مرور با تجمع گرد وغبار و جرم تیره می‌شوند. تمیز کردن آن‌ها موقت خواهد بود. با کثیف شدن مجدد، مشکل به قوت خود باقی می‌ماند

 

ثبت درخواست

 

کشیدن اشیائی مانند ظرف‌های غذا یا وسایل آشپزی و انداختنن ظروف روی میز شیشه‌ای خط و خش به جا می‌گذارد. این خطوط ابتدا برجسته بوده و به مرور با تجمع گرد وغبار و جرم تیره می‌شوند. تمیز کردن آن‌ها موقت خواهد بودبا کثیف شدن مجدد، مشکل به قوت خود باقی می‌ماند.

 

وسایل مورد نیاز :
 دستمال نرم
 خمیر دندان سفیدکننده غیر ژله‌ای
 شیشه پاک‌کن

 

ثبت درخواستطرز استفاده  :
-1 شیشه را با یک دستمال نرم تمیز کنید. با دستمال، جرم داخل خطوط را پاک کنید.
-2 مقدار کمی خمیردندان سفیدکننده روی نوک انگشت خود بگذارید. برای هر یک از خطوط از خمیردندان استفاده کنید. بگذارید خمیر10 تا 15 دقیقه روی آن باقی بماند تا فرصت کافی برای نفوذ داخل خطوط را داشته باشد.
3 -یک پارچه نرم دور انگشت خود بپیچید. خمیردندان را به صورت دورانی و سریع و دو یا سه دقیقه روی خط‌ها بکشید. 
-4 به خطوط نگاه کنید. در صورت باقی ماندن، روی آن‌ها خمیردندان مالیده، مراحل را تکرار کنید. تمام خط‌ها را از میز شیشه‌ای محو کنید.
-5 از شیشه شور برای تمیز کردن سطح شیشه استفاده کنید. باقی‌مانده خمیردندان را با یک پارچه تمیز پاک کنید.

اشتراک گذاری مطلب
LinkedinLinkedinLinkedin

دیگر مطالب پیشنهادی آمیار

مشاهده مطالب بیشتر