جهت-جشنواره ها-آمیار24

جشنواره ها

جشنواره ها-آمیار24

 

خدمات آنلاین آمیار 24 ، با آغاز فصل سرما برای پکیج های خانگی مشتریان خود، خدمت ویژه ای را در نظر گرفته است. این طرح در قالب جشنواره بازدید و سرویس دوره ای پکیج شامل : تنظیم باد منبع انبساط،  سرویس شیرصافی و تعویض مواد فیلتر با هزینه مواد همراه با رفت و آمد در استان قم فقط با مبلغ 35 هزارتومان  و با حضور سرویس کاران حرفه ای در حال اجراست.

تعویض فیلتر آب شیرین کن خانگی فقط با 35 هزار تومان! باورتان می شود؟!

این خدمت جدیدترین طرح آمیار 24 است که قرار است در قالب یک جشنواره فیلتر کهنه آب شیرین کن های خانگی با بهترین فیلتر موجود در بازار نو شود. بهترین تعمیرکاران این رسته در این طرح با آمیار همراه اند.

اشتراک گذاری
لوگو-آمیار24

چرا آمیار را انتخاب می کنید؟

این شرکت تاکنون 80 رسته کاری را با جذب 200 نیروی متخصص فعال نموده و به صورت مداوم و با رشد تعداد درخواست ها در حال جذب نیروها و افزایش رسته های کاری می باشد و اهداف بزرگی را در برنامه های زمانبندی شده خود دنبال می نماید