جهت-تاسیسات آسانسور-آمیار24

تاسیسات آسانسور

تاسیسات آسانسور-آمیار24

خدمات و نگهداری آسانسور از رسته خدمات ارائه شده در سامانه آمیار 24 است. ارائه خدمات تاسیسات آسانسور در این مجموعه به دو شاخه تعمیرات آسانسور و نیز سرویس و نگهداری آسانسور تقسیم می شود.

آمیار 24 برای آسایش و رفاه حال و امنیت ساکنان واحدهای مسکونی و اماکن پررفت و آمد اداری و تجاری، برنامه سرویس ماهانه آسانسورها را با حضور متخصصان مجرب در محل ارائه می دهد و آماده عقد قرارداد سالانه و اجرای این خدمات است.

آسانسورها صرف نظر از نوع و برند آن، می بایست ماهانه بازبینی و سرویس شود تا در صورت وجود هرگونه مشکل، تعمیر و از بروز حوادث احتمالی آینده جلوگیری شود. در سرویس و نگهداری آسانسور، بازبینی تمامی قطعات نصب شده و نظارت منظم بر عملکرد کلی آن بعد از نصب آسانسور صورت می گیرد.

با خدمات 24 ساعته آمیار می توانید در هرزمان که به حضور تعمیرکاران خبره و تعمیر شبانه روزی آسانسور نیاز داشتید، از این رسته خدمت، سرویس بگیرید. برای اطلاع از قیمت تعمیر و سرویس آسانسور به جدول تعرفه این خدمت مراجعه کنید.

اشتراک گذاری
لوگو-آمیار24

چرا آمیار را انتخاب می کنید؟

این شرکت تاکنون 80 رسته کاری را با جذب 200 نیروی متخصص فعال نموده و به صورت مداوم و با رشد تعداد درخواست ها در حال جذب نیروها و افزایش رسته های کاری می باشد و اهداف بزرگی را در برنامه های زمانبندی شده خود دنبال می نماید