گچ کاری

لیست قیمت

سفید کاری آستر و رویه بدون تزئینات سقف و بدنه هر متر مربع

300,000

سفید روی گچ خاک و سفید روی سفید بدون تزئینات هر متر مربع

150,000

صافی و کشته کشی بدون تزئینات هر متر مربع

150,000

سفید آستر و رویه با تزئینات سقف و بدنه هر متر مربع

250,000

سفید کاری روی راویز هر متر مربع

300,000

ابزار سقفی هر متر طول

150,000

ابزار تک فتیله یا تک چفت هر متر طول

150,000

ابزار قاشقی هر متر طول

150,000

گلویی تک جاسازی با ابزار بصورت تکمیل هر متر طول

250,000

گلویی جفت جاسازی با ابزار بصورت تکمیل هر متر طول

350,000

گلویی بدون شمشه کوچک و متوسط هر متر طول

200,000

اپن هلالی، تک دور، ۲ دور، شاخ بزی هر متر طول

1,200,000

اپن طرح تابوتی با گلویی و ابزار فتیله کامل هر متر طول

1,500,000

اپن تابوتی به صورت نور مخفی تکمیل و پله پرده ای به صورت ابزار هر متر طول

2,200,000

اپن اتوبوسی با نور مخفی با سر تاج و ابزار فیتیله هر متر طول

1,850,000

نور مخفی با سرتاج و ابزار فیتیله هر متر طول

1,650,000

ابزار دور لامپی دایره با کشو معمولی هر عدد

1,200,000

ابزار دور لامپی بیضی با ابزار معمولی هر عدد

1,500,000

دو عدد ابزار برشی دندان موشی هر متر طول

800,000

ستون مدادی یا قاشقی مربع شکل کامل تا ارتفاع 3 متر

5,000,000

ابزار برشی دندان موشی با یک کشو هر متر طول

550,000

ستون قاشقی گرد کامل تا ارتفاع 3 متر

6,200,000

پودر سقفی بتونی روی هم هر متر طول

250,000

راویز دور کار به صورت پله هر متر طول

500,000

راویز دور کار به صورت نور مخفی هر متر طول

850,000

جا پرده هر متر طول

500,000

استاد کار با روزی 8 ساعت کار

2,500,000

کارگر نیمه ماهر با روزی 8 ساعت کار

1,500,000

استاد کار با روزی بیش از 4 ساعت

2,500,000

استاد کار تا سقف 4 ساعت (هر ساعت)

600,000

کارگر گچکار (هر ساعت)

300,000

حداقل مبلغ دریافتی در صورت رفع عیب به همراه ایاب ذهاب

800,000

ایاب ذهاب خارج از محدوده شهری فقط مسیر رفت (هر کیلومتر)

20,000

حداقل ایاب ذهاب خارج از محدوده شهری

300,000

کرایه وانت بابت حمل اساس کار (تخته، بشکه یا چهارپایه)

به عهده مشتری

تاریخ آخرین ویرایش 99/06/04

توضیحات

پس از ثبت درخواست گوشیتان در محل موجود باشد تا :

1-زمانیکه متخصص معرفی شده به محل مراجعه نمود بتوانید گزینه استقرار را بررسی و فرد را شناسایی فرمایید

2- پس از اتمام کار و صدور فاکتور توسط متخصص در صورت تمایل گزینه فاکتور را بررسی و تایید نمایید

3-در پایان برای کمک به بهبود سیستم، نظر سنجی را تکمیل نمایید

اشتراک گذاری

لوگو-آمیار24

چرا آمیار را انتخاب می کنید؟

این شرکت تاکنون 80 رسته کاری را با جذب 200 نیروی متخصص فعال نموده و به صورت مداوم و با رشد تعداد درخواست ها در حال جذب نیروها و افزایش رسته های کاری می باشد و اهداف بزرگی را در برنامه های زمانبندی شده خود دنبال می نماید