سیمان کاری و تیغه چینی

سیمان کاری و تیغه چینی

لیست قیمت

تمامی نرخ ها به ریال میباشد

سیمانکاری آستر و رویه (هر متر مربع)

160,000

سیمانکاری آستر (هر متر مربع)

100,000

سیمانکاری رویه (هر متر مربع)

60,000

سیمانکاری آستر و رویه چاله آسانسور و نور گیر (هر متر مربع)

220,000

سیمانکاری آستر و رویه نما (هر متر مربع)

180,000

سیمانکاری تگری (هر متر مربع)

80,000

سیمانکای تگری کمچه ای (هر متر مربع)

100,000

قرنیز سیمانی (هر متر طول)

140,000

بتن ریزی کف تا ضخامت 10 سانتی متر (هر متر مربع)

120,000

لیسه کشی به همراه شیب بندی زیر ایزوگام (هر متر مربع)

150,000

سیمانکاری خورده کاری تا 4 ساعت (هر ساعت)

350,000

سیمانکاری روزمزدی با روزی 8 ساعت کار (استادکار)

2,000,000

کارگر ساده روزمزدی با روزی 8 ساعت کار

1,100,000

حداقل اجرت در صورت انجام کار

500,000

هزینه ایاب ذهاب داخل محدوده شهری

رایگان

هزینه ایاب ذهاب خارج از محدوده شهری هر کیلومتر رفت و برگشت مجموعا

18,000

حداقل ایاب ذهاب خارج از محدوده شهری

300,000

تاریخ آخرین ویرایش 98/11/06

توضیحات

پس از ثبت درخواست گوشیتان در محل موجود باشد تا :

1-زمانیکه متخصص معرفی شده به محل مراجعه نمود بتوانید گزینه استقرار را بررسی و فرد را شناسایی فرمایید

2- پس از اتمام کار و صدور فاکتور توسط متخصص در صورت تمایل گزینه فاکتور را بررسی و تایید نمایید

3-در پایان برای کمک به بهبود سیستم، نظر سنجی را تکمیل نمایید

اشتراک گذاری

لوگو-آمیار24

چرا آمیار را انتخاب می کنید؟

این شرکت تاکنون 80 رسته کاری را با جذب 200 نیروی متخصص فعال نموده و به صورت مداوم و با رشد تعداد درخواست ها در حال جذب نیروها و افزایش رسته های کاری می باشد و اهداف بزرگی را در برنامه های زمانبندی شده خود دنبال می نماید