سنگ و سرامیک کف

سنگ و سرامیک کف

لیست قیمت

تمامی نرخ ها به ریال میباشد

نصب کاشی دیوار و سرامیک کف با چسب مخصوص کاشی (هر متر مربع)

180,000

نصب کاشی دیوار با استفاده از دوغاب سیمانی (هر متر مربع)

200,000

نصب سرامیک کف با استفاده از ملات سیمانی (هر متر مربع)

200,000

نوار کاشی تا عرض 10 سانتی متر (هر متر طول)

60,000

نصب قرنیز سرامیکی یا سنگی با دوغاب (هر متر طول)

100,000

نصب فرم در و پنجره (هر عدد)

250,000

نصب چهار چوب در یا کف پهن با پر کرده داخل کف پهن با ملات (هر عدد)

300,000

نصب سنگ پادری (هر عدد)

250,000

نصب سنگ توالت (هر عدد)

300,000

نصب سنگ پله و زیر پله (هر متر مربع)

350,000

اجرای سنگ کف پارکینگ، حیاط، کف واحد یا پاگرد (هر متر مربع)

250,000

اجرای موزائیک ساده 30*30 یا 40*40 (هر متر مربع)

200,000

اجرای سنگ ساده در بدنه واحد یا پیلوت (هر متر مربع)

350,000

اجرای سنگ ساده در بدنه راه پله (هر متر مربع)

450,000

اجرای سنگ کف 10*10*10 یا گوئیک بدون طرح (هر متر مربع)

500,000

اجرای سنگ نمای ساده بدون اسکوپ(هر متر مربع)

600,000

اجرای سنگ نمای ساده با اسکوپ(هر متر مربع)

700,000

اجرای سنگ یا کاشی نورگیر

400,000

کاشیکاری و سنگ کاری خورده کاری تا سقف 4 ساعت (هر ساعت استادکار)

350,000

کاشیکاری و سنگ کاری خورده کاری تا سقف 4 ساعت (هر ساعت کارگر)

200,000

کاشیکاری و سنگ کاری خورده کاری بیش از 4 ساعت (استاد کار)

2,000,000

کاشیکاری و سنگ کاری خورده کاری بیش از 4 ساعت (کارگر)

1,000,000

کاشیکاری روزمزدی با روزی 8 ساعت کار (استادکار)

2,000,000

کارگر ساده روزمزدی با روزی 8 ساعت کار

1,100,000

حداقل اجرت در صورت انجام کار

500,000

ایاب ذهاب داخل محدوده شهری

رایگان

ایاب ذهاب خارج از محدوده شهری هر کیلومتر رفت و برگشت مجموعا

18,000

حداقل ایاب ذهاب خارج از شهر

200,000

تاریخ آخرین ویرایش 98/9/15
اشتراک گذاری

لوگو-آمیار24

چرا آمیار را انتخاب می کنید؟

این شرکت تاکنون 80 رسته کاری را با جذب 200 نیروی متخصص فعال نموده و به صورت مداوم و با رشد تعداد درخواست ها در حال جذب نیروها و افزایش رسته های کاری می باشد و اهداف بزرگی را در برنامه های زمانبندی شده خود دنبال می نماید