امداد گیاه

لیست قیمت

تمامی نرخ ها به ریال میباشد

تعویض گلدان های گوچک و کاکتوسها (بدون هزینه خاک و کود)

120,000

تعویض گلدان های بزرگ و درختچه های زینتی (بدون هزینه خاک و کود)

400,000

کود دهی یا تجویز تقویتی گیاهان آپارتمانی هر گلدان متوسط

120,000

سمپاشی با تشخیص نوع آفت بصورت تخصصی، هر نوبت برای گیاهان آپارتمانی

300,000

بازدید و مشاوره تا 30 دقیقه

300,000

حد اقل قیمت انجام کار

400,000

هزینه ایاب ذهاب برای پردیسان و جمکران فقط برای مراجعه اول سرویسکار

200,000

هزینه ایاب ذهاب داخل محدوده شهری فقط برای مراجعه اول سرویسکار

150,000

هزینه ایاب ذهاب خارج از محدوده شهری هر کیلومتر رفت و برگشت مجموعا

20,000

حداقل ایاب ذهاب خارج از محدوده شهری

300,000

تاریخ آخرین ویرایش 99/02/20
اشتراک گذاری

لوگو-آمیار24

چرا آمیار را انتخاب می کنید؟

این شرکت تاکنون 80 رسته کاری را با جذب 200 نیروی متخصص فعال نموده و به صورت مداوم و با رشد تعداد درخواست ها در حال جذب نیروها و افزایش رسته های کاری می باشد و اهداف بزرگی را در برنامه های زمانبندی شده خود دنبال می نماید