شست و شوی مبل و تابلو فرش

لیست قیمت

تمامی نرخ ها به ریال میباشد

شست و شوی مبل استیل و راحتی (هر نفر)

140,000

شست و شوی صندلی نهار خوری (هر عدد)

100,000

آبکشی مبل در صورت نیاز (نجسی) هر سرویس کامل

350,000

شست و شوی موکت روی کار تا 5 متر (هر متر)

60,000

شست و شوی موکت روی کار بیش از 5 متر (هر متر)

50,000

شست و شوی تشک خوشخواب یک نفره (هر عدد)

500,000

شست و شوی تشک خوشخواب دو نفره (هر عدد)

1,000,000

شستو شوی تابلو فرش (هر عدد)

150,000

شستو شوی پشتی (هر جفت)

200,000

موکت یا فرش سرویس پله در محل (هر متر)

60,000

حداقل اجرت شست و شو

600,000

ایاب ذهاب داخل محدوده شهری

رایگان

ایاب ذهاب پردیسان و جمکران

150,000

تاریخ آخرین ویرایش 99/02/14

سایر خدمات

اشتراک گذاری

لوگو-آمیار24

چرا آمیار را انتخاب می کنید؟

این شرکت تاکنون 80 رسته کاری را با جذب 200 نیروی متخصص فعال نموده و به صورت مداوم و با رشد تعداد درخواست ها در حال جذب نیروها و افزایش رسته های کاری می باشد و اهداف بزرگی را در برنامه های زمانبندی شده خود دنبال می نماید