سم پاشی و ضدعفونی اماکن

سم پاشی و ضدعفونی اماکن

لیست قیمت

تمامی نرخ ها به ریال میباشد

تا تاریخ 13 تیر تمامی نرخ ها با 20% تخفیف جشنواره ای اعمال میشود

----------------------

سمپاشی سوسک ریز کابینتی (تا 50 متر مربع)

1,150,000

سمپاشی سوسک ریز کابینتی (از 50 تا 100 متر مربع)

2,300,000

سمپاشی سوسک ریز کابینتی (از 100 تا 150 متر مربع)

2,850,000

سمپاشی سوسک ریز کابینتی (از 150 متر مربع به بالا)

توافقی

سمپاشی سوسک های فاضلابی (یک واحد یا طبقه با مشاعات)

2,100,000

سمپاشی سوسک های فاضلابی (یک واحد یا طبقه فقط آبروها تاسقف 10 آبرو)

1,600,000

سمپاشی سوسک های فاضلابی (2 تا 4 واحد کامل با مشاعات ) هر واحد

1,600,000

سمپاشی سوسک های فاضلابی (2 تا 4 واحد فقط آبروها تاسقف 10 آبرو) هر واحد

1,150,000

سمپاشی سوسک های فاضلابی (5 تا 8 واحد کامل با مشاعات ) هر واحد

1,150,000

سمپاشی سوسک های فاضلابی (5 تا 8 واحد فقط آبروها تاسقف 10 آبرو) هر واحد

900,000

سمپاشی سوسک های فاضلابی (9 تا 15 واحد کامل با مشاعات ) هر واحد

900,000

سمپاشی سوسک های فاضلابی (9 تا 15 واحد فقط آبروها تاسقف 10 آبرو) هر واحد

600,000

سمپاشی سوسک های فاضلابی (16واحد به بالا کامل با مشاعات ) هر واحد

600,000

سمپاشی سوسک های فاضلابی (16 واحد به بالا فقط آبروها تاسقف 10 آبرو) هر واحد

350,000

سمپاشی سوسک های فاضلابی (هر آبرو)

120,000

سمپاشی تخصصی ساس / موریانه (تا 50 متر مربع)

3,450,000

سمپاشی تخصصی ساس / موریانه ( 50 تا 100 متر مربع)

4,000,000

سمپاشی تخصصی ساس / موریانه ( 100 تا 150 متر مربع)

5,200,000

سمپاشی تخصصی ساس / موریانه 150 متر مربع به بالا

توافقی

طعمه گذاری و مبارزه و دفع جوندگان: موش (هر متر مربع)

توافقی

سمپاشی و دفع جانواران سمی (مار، عقرب، رتیل)

توافقی

سمپاشی مشاعات واحدها شامل: پیلوت یا پارکینگ، موتورخانه، چاله آسانسور و اتاق آسانسور (هر مترمربع)

1,150,000

حداقل مبلغ سمپاشی مشاعات

2,300,000

حداقل مبلغ سمپاشی داخل واحد

1,150,000

سمپاشی اماکن اقامتی علیه انواع سوسکها، مورچه، مگس و پشه تا 10 اتاق (هر اتاق)

600,000

سمپاشی اماکن اقامتی علیه انواع سوسکها، مورچه، مگس و پشه 11 تا 20 اتاق (هر اتاق)

450,000

سمپاشی اماکن اقامتی علیه انواع سوسکها، مورچه، مگس و پشه بالای 21 اتاق (هر اتاق)

350,000

سمپاشی تخصصی ساس در اماکن اقامتی (هر اتاق)

1,750,000

سمپاشی رستورانها یا کافی شاپ و مراکز پذیرائی شامل: آشپزخانه، اتاق آماده سازی، انبار و سرویس بهداشتی (هر متر مربع)

60,000

حداقل مبلغ سمپاشی رستورانها، کافیشاپ و مراکز پذیرائی

2,000,000

هزینه ایاب ذهاب خارج از محدوده شهری فقط مسیر رفت (هر کیلومتر)

20,000

حداقل ایاب ذهاب خارج از محدوده شهری

300,000

تعرفه شب ( 10 شب تا 7 صبح)

20 درصد مازار بر اجرت

تاریخ آخرین ویرایش 98/04/01

توضیحات

پس از ثبت درخواست گوشیتان در محل موجود باشد تا :

1-زمانیکه متخصص معرفی شده به محل مراجعه نمود بتوانید گزینه استقرار را بررسی و فرد را شناسایی فرمایید

2- پس از اتمام کار و صدور فاکتور توسط متخصص در صورت تمایل گزینه فاکتور را بررسی و تایید نمایید

3-در پایان برای کمک به بهبود سیستم، نظر سنجی را تکمیل نمایید

سایر خدمات

اشتراک گذاری

لوگو-آمیار24

چرا آمیار را انتخاب می کنید؟

این شرکت تاکنون 80 رسته کاری را با جذب 200 نیروی متخصص فعال نموده و به صورت مداوم و با رشد تعداد درخواست ها در حال جذب نیروها و افزایش رسته های کاری می باشد و اهداف بزرگی را در برنامه های زمانبندی شده خود دنبال می نماید